Algemene info

Het officiële doel van de vereniging is:

Het doel van de vereniging is het geven van adequate hulp bij evenementen alsmede het opleiden en op niveau houden van de bekwaamheid van eerstehulpverleners.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van het organiseren van cursussen waar zowel theoretische als praktische onderricht wordt gegeven alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

KvK 72272368