Normen en waarden

De normen en waarden binnen de EHBO Vechtstreek zijn:

RESPECT
Gedragsregel 1: Heb respect voor een ander
De EHBO Vechtstreek is een vereniging met vele leden/vrijwilligers. Ieders mening mag gehoord worden als de intentie er maar is om de vereniging nog beter te laten functioneren. In dat kader geldt ook dat we niet over elkaar, maar met elkaar praten.
Gedragsregel 2: Presteer naar kunnen
Probeer altijd een zo goed mogelijke prestatie te leveren. Haal altijd het maximale eruit.

DUIDELIJKHEID
Gedragsregel 3: Kom afspraken na
Dat geldt voor iedereen die betrokken is bij de EHBO Vechtstreek. Spreek elkaar aan op het niet nakomen van afspraken.
Gedragsregel 4: Informeer een ander
Wanneer iets niet na kan worden gekomen, informeer elkaar daar dan over.

POSITIVISME
Gedragsregel 5: Heb plezier in wat je doet
Deze regel geldt uiteraard voor alle leden/vrijwilligers binnen heel EHBO Vechtstreek. Zorg dat plezier altijd boven aan staat. Mocht er om welke reden dan ook geen plezier meer zijn, bespreek dat dan met de direct betrokkenen opdat er naar een oplossing kan worden gezocht.

Laat deze gouden regels zorgen dat de EHBO Vechtstreek een vereniging is die respect bij een ieder afdwingt.